9 thg 12, 2016

TÊN TRUYỆN:
GO

NHÓM DỊCH:
7TEAM

THỂ LOẠI:
......

LINK DOWN:
............

SƠ LƯỢT:
Một thằng liệt dương, phế chưa từng bất ngờ hết liệt và trở thành tờ rym thần luôn :v
Bí quyết là từ đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?
Đọc đi rồi biết :3

LINK XEM ONLINE:
CHAP 00
CHAP 01
CHAP 02
CHAP 03
CHAP 04
CHAP 05
CHAP 06
CHAP 07
CHAP 08
CHAP 09
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54
CHAP 55
CHAP 56
CHAP 57
CHAP 58
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét