3 thg 9, 2015


Tác giả: Mizukami Satoshi

Thể loại
: Adult,Comedy,Harem,Mature,Romance,Seinen,Supernatural,Ecchi,Drama

Nhóm dịch: Ship of the Team
Tình trạng
 : đang tiến hành

Sơ lược
: Bạn sẽ làm gì khi có cái bớt trên mông,với sức mạnh ma thuật có thể làm cho phụ nữ hứng tình? Anh bạn Rin trong truyện này có cái bớt đó đó, nhưng anh ta sẽ dùng nó như thế nào?, có như bạn nghĩ không? nào hay cũng xem truyện nhá


LINK DOWN
..................................................................

LINK XEM ONLINE

  Chap 6+7
  Chap 8+9
Chap 10
      Chap 11+12

      Chap 13+14
      Chap 15+16
      Chap 17+18
      Chap 19+20
      Chap 21+22
      Chap 23+24
      Chap 25+26
      Chap 27+28
      Chap 29+30
      Chap 31+32
      Chap 33+34
      Chap 35+36
          
Chap 37+38    
      Chap 39+40
     Chap 41+42
     Chap 43+44
     Chap 45+46
     Chap 47+48
     Chap 49+50
     Chap 51+52
     Chap 53+54
     Chap 55+56
     Chap 57+58
     Chap 59+60
     Chap 61+62
     Chap 63+64
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét