20 thg 8, 2015

GAME INFOMATION

NAME: IMMORAL STUDY 1
THỂ LOẠI: INCEST
DUNG LƯỢNG: MAX NHẸ VÀI CHỤC MB THÔI
NƯỚC SẢN XUẤT: JP
NGÔN NGỮ: ENG

LINK DOWNLOAD

GOOGLE

NỘI DUNG

Bạn đóng vài 1 đại dâm tặc đi chịch xã giao tất cả. Cả kệ em gái, mẹ hay gì gì đó là do bạn :v


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Giải nén ra và cài đăt chơi thôi. Nhớ là chơi chế độ fullscreen nhé. chơi chế độ cửa sổ hay bị lỗi

HƯỚNG DẪN CHƠI

--------------------------<The job begins>--------------------------
-Choose any of the first three options.
Choose "Pretend to be a bill collector" three times, and GAME OVER.

-Look at the desk(3 times)

-Look(3 times)
Think(3 times)
Speak(3 times)

-Speak

--------------<Reiko refuses to sit next to Hitosuji>---------------
-Seduce her(Twice)

-Sit down beside her

-Get closer(3 times)

-Speak(3 times)

-Touch her(3 times)

-Give a good excuse(5 times)

-Play dumb and continue(Twice)

-Continue gently(3 times)

-Look at the bed(Twice)

-Speak(3 times)

-Begin tea-time(3 times)

----------------------------<Tea time!>---------------------------
-Stuff your face with cake(3 times)
Either other choice(3 times), GAME OVER

-Speak(6 times)

-Spill the tea(Twice)

-Speak(6 times)

-Speak(3 times)

-Look at Reiko(3 times)

-Look(3 times)
Speak(3 times)

-Persuade her into it(3 times) OR
Scold her(4 times)

-Speak(Once)
Look(Twice)

-Speak(5 times)

---------<Hitosuji pretends to call Reiko's father again>---------
-Make something up(3 times)
If you choose "Ponder" twice, GAME OVER

-Speak smoothly(Twice)

-Spread the jelly(3 times)

-Mix the above bag(3 times)

-Decide on my own(Once) OR
Make Reiko decide(3 times)

-Ask her its name(4 times) OR
Continue the play(4 times)

-Make her say its name(6 times) OR
Pinch it(4 times) OR
Rub it(4 times)

-Try to persuade her into it(5 times)
If you choose "Stuff it in" 4 times, GAME OVER

-Make her continue sucking(Once) OR
Speak to her(3 times)

-Speak to her(9 times)

-Speak(4 times)

-Move fingers like pistons(3 times) 

-Grab it gently(3 times)
Grab it strongly(5 times)
Bite the nipple(7 times)
It's almost time(Once)

-Speak(5 times)

-Remain still(Once) OR
Move slowly(Once)

-Urge her with words(6 times)
Tease her(9 times) 

--------------------------<Money Shot!>--------------------------

End! Hope you enjoyed it.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH


LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét