20 thg 8, 2015
GAME INFOMATION

NAME: IMMORAL STUDY 2
THỂ LOẠI: INCEST
DUNG LƯỢNG: MAX NHẸ VÀI CHỤC MB THÔI
NƯỚC SẢN XUẤT: JP
NGÔN NGỮ: ENG

LINK DOWNLOAD

GOOGLE

NỘI DUNG

Bạn đóng vài 1 đại dâm tặc đi chịch xã giao tất cả. Cả kệ em gái, mẹ hay gì gì đó là do bạn :v


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Giải nén ra và cài đăt chơi thôi. Nhớ là chơi chế độ fullscreen nhé. chơi chế độ cửa sổ hay bị lỗi.

HƯỚNG DẪN CHƠI

----------<Enter the factory>-----------
-Speak with an aggressive tone(5 times) OR
Speak with a weak tone(5 times)

-Speak with an aggressive tone(5 times)

-Think about a countermeasure(4 times)

<On the stairs with Yuka>
-Try to talk(3 times)

-Try to talk(Twice)

-Think(3 times)

-By present(3 times)
By sweet talk(3 times)
Tear the clothes(Once)
Use a little useful item

-Any choice to get rid of Sakamoto(3 times)
EXCEPT - Try to trick by reading a magazine(4 times), GAME OVER

----------<Enter Yuka's room>----------
-Look at the desk(4 times)

-Try to talk(3 times)

-Look around the room(3 times)

-Try to talk(Twice)
Look at the picture(Twice)
Think(Twice)

-Speak(5 times)

-Speak(10 times)

-Speak(6 times)

-Speak(Twice)

-Try to talk(5 times)
Speak(4 times)

-Touch(4 times)

-Touch(3 times)
Speak(Twice)

-Rub strongly(4 times)

----------<Hitosuji kisses Yuka>----------
-Speak(3 times)

-Rotate between the first two choices 6 times
Enjoy it
Attack with sexual words

-Repeat. Rotate between the first two choices 6 times
Enjoy it
Attack with sexual words

-Attack with sexual words(3 times)

-Play with the piston(5 times)

-Insert the piston(3 times)

-Rotate between the options 5 times
Move strongly
Move slowly
Stop

-Think(4 times)

-Speak(3 times)

-Rotate between the options once, then choose the first again.
Move in and out
Move in a circle
Stop

-Think(4 times)

-Think(3 times)

-Speak(3 times)

-Rotate betweeen the options twice.
Twirling
Squishing
Popping

-Ask Yuka to drive it away(4 times)

-IMPORTANT! If you don't want to lose, before the timer runs out
choose the following:
Think
Pick Yuka's clothes up
Put clothes on Yuka

-Suspend(5 times)

-Turn on the drill(Once)
Stop the drill(Once)

-Rotate between the options five times, then choose the first again.
Push in the drill
Pull the drill
Throbbing

-Rotate between the options 8 times
Move shallowly
Move deeply
Move violently

-Rotate between the options 4 times
Look at the young guy
Think about a countermeasure
Move the waist

----------<That's it! Enjoy the show.>----------

MỘT SỐ HÌNH ẢNH


LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét